Rok szkolny 2014/2015 – kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015

 

1 Września 2014 r.

 • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

22-31 grudnia 2014 r. 

 • Zimowa przerwa świąteczna

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

19 stycznia – 1 marca 2015 r.

 • 19 stycznia – 1 luty 2015 r. – Ferie zimowe, województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
 • 26 stycznia – 8 luty 2015 r. – Ferie zimowe, województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie
 • 2 luty – 15 luty 2015 r. – Ferie zimowe, województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie\
 • 16 luty – 1 marca 2015 r. – Ferie zimowe, województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

 

2 – 7 kwietnia 2015 r.

 • Wiosenna przerwa świąteczna

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

13 stycznia 2015 r.

 • Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej w szkołach dla dorosłych w których nauka kończy się w semestrze jesiennym.

1 kwietnia 2015 r.

 • Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej w szkołach dla dorosłych w których nauka kończy się w semestrze jesiennym (dodatkowy termin sprawdzianu)
 • Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej w pozostałych szkołach podstawowych

1 czerwca 2015 r.

 • Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej w pozostałych szkołach podstawowych (dodatkowy termin sprawdzianu)

(podstawa prawna: § 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

 

13, 14, 15 stycznia 2015 r.

 • Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjach dla dorosłych w których nauka kończy się w semestrze jesiennym. Część humanistyczna – 13 stycznia, Część matematyczno-przyrodnicza – 14 stycznia. Część z języka obcego nowożytnego – 15 stycznia.

 

21, 22, 23 kwietnia 2015 r.

 • Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w pozostałych gimnazjach. 21 kwietnia – część humanistyczna, 22 kwietnia – część matematyczno-przyrodnicza, 23 kwietnia – część z języka obcego nowożytnego
 • Dodatkowy termin egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjach dla dorosłych w których nauka kończy się w semestrze jesiennym.

1, 2, 3 czerwca 2015 r.

 • Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum (dodatkowy termin)

(podstawa prawna: § 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

 

9 stycznia 2015 r. lub 24 kwietnia 2015 r.

 • Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół zasadnicznych zawodowych oraz szkół policealnych)

(podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

9 stycznia 2015 r. lub 24 czerwca 2015 r.

 • Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych

(podstawa prawna: – § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.; – § 109 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

 

od 4 do 29 maja 2015 r.

 • Egzamin maturalny, część ustna (4-29 maja)
 • Egzamin maturalny, część pisemna (4-22 maja)

(podstawa prawna: § 61 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

 

12, 13-14 stycznia, 22-31 stycznia, 15 czerwca, 16-19 czerwca, 30 czerwca – 17 lipca  2015 r.

 • Egzamin potwierdzający kwalifikację zawodowe, w okresie zimowym – 12 stycznia. Dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu.
 • Egzamin potwierdzający kwalifikację zawodowe, w okresie zimowym – 13-14 stycznia.  Dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach w których kształcą technika
 • 22 – 31 stycznia 2015 r. – Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (w okresie zimowym). Dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe.
 • 15 czerwca 2015 r. – Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (w okresie letnim). Dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu
 • 16-19 czerwca 2015 r. – Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (w okresie letnim). Dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika
 • 30 czerwca – 17 lipca 2015 r. –  Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (w okresie letnim). Dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe

(podstawa prawna: § 113 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. Nr 83, poz. 562,z późn. zm.)

 

26 czerwca 2015 r.

 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

27 czerwca – 31 sierpnia 2015 r.

 • Ferie letnie

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

Autor: P.F.
Opracowane na podstawie danych z: http://men.gov.pl

Zgłoś błędne dane

Informacje

Kategoria: Informacje o szkołach Data dodania: 04/10/2014 Odwiedzin: 2334 Ocena:
1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek
Głosów: 1
Loading...Loading...
Dane z 09/2013r. | Autor: P.F. | kontakt@polecana.szkola.pl Stylisi.pl